The Garden Community for Garden Lovers

Photos of genus Kalmia

You can return to our Kalmia page or browse the pictures using the next and previous links.

 • Kalmia latifolia (Calico bush)

  Kalmia latifolia (calico bush)

  By Sarah65

  15 likes
  7 comments

 • Kalmia latifolia (Calico bush)

  Kalmia latifolia (calico bush)

  By Spritzhenry

  11 likes
  21 comments

 • Kalmia latifolia

  Kalmia latifolia

  By Andrewr

  9 likes
  5 comments

 • Kalmia latifolia (Calico bush)

  Kalmia latifolia (calico bush)

  By Rkwright

  7 likes
  3 comments

 • Kalmia angustifolia 'Rubra'

  Kalmia angustifolia 'rubra'

  By Andrewr

  7 likes
  2 comments

 • Kalmia latifolia (Calico bush)

  Kalmia latifolia (calico bush)

  By Rkwright

  6 likes
  1 comment

 • Kalmia latifolia

  Kalmia latifolia

  By Andrewr

  6 likes
  4 comments

 • Kalmia latifolia (Calico bush)

  Kalmia latifolia (calico bush)

  By Spritzhenry

  6 likes
  4 comments

 • Kalmia latifolia (Calico bush)

  Kalmia latifolia (calico bush)

  By Rkwright

  6 likes
  5 comments

 • Kalmia angustifolia 'Rubra'

  Kalmia angustifolia 'rubra'

  By Andrewr

  6 likes

 • Kalmia angustifolia 'Rubra'

  Kalmia angustifolia 'rubra'

  By Andrewr

  6 likes
  1 comment

 • Kalmia latifolia

  Kalmia latifolia

  By Andrewr

  5 likes
  1 comment