The Garden Community for Garden Lovers

Koco's Garden

peperomia

Species: peperomia.

Photos of this plant

  • Sspx0053
  • Peperomia_hiaworthia
  • Peperomia